SUNCE a.d. Sombor
about...
quality/ems
structure
awards
products
reports
marketing
Reports
Godisnji izvestaj i o objavljenim informacijama u 2016g.
Godisnji izveštaj (2016.)
Godisnji izvestaj i o objavljenim informacijama u 2015g.
Godisnji izveštaj (2015.)
Finansijski izveštaj za 2014.g.
Godisnji dokument o objavljenim informacijama (2013.)
Finansijski izveštaj za 2013.g.
Godisnji dokument o objavljenim informacijama (2012.)
Kodeks Korporativnog upravljanja.pdf.
Statut.
Poslovnik o radu skupstine.
Osnivacki akt Sunce.
Finansijski izveštaj za 2012.g.
Godisnji dokument o objavljenim informacijama (2011.)
Godisnji izveštaj (2011.)
Napomene uz finansijske izveštaje (2011.)
Finansijski izveštaji (2011.)
Mišljenje revizora (2010.)
Godisnji izveštaj (2010.)
Napomene uz finansijske izveštaje (2010.)
Finansijski izveštaji (2010.)
Mišljenje revizora (2009-02)
Mišljenje revizora (2009-01)
Godisnji izveštaj (2009.)
Napomene uz finansijske izveštaje (2009.)
Finansijski izveštaji (2009.)
Mišljenje revizora (2008.)
Napomene uz finansijske izveštaje (2008.)
Finansijski izveštaji (2008.)
Mišljenje revizora (2007.)
Napomene uz finansijske izveštaje (2007.)
Finansijski izveštaji (2007.)
Napomena uz finansijske izveštaje (2006.)
Statistički aneks (2006.)
Odluka o razvrstavanju pravnog lica (2006.)
Izveštaj o tokovima gotovine (2006.)
Bilans uspeha (2006.)
Bilans stanja (2006.)
Misljenje revizora (2005.)
Izveštaj o promenama na kapitalu (2005.)
Izveštaj o novčanim tokovima (2005.)
Bilans uspeha (2005.)
Bilans stanja (2005.)